Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding                       

Het bedrijf dat in deze privacyverklaring wordt vermeld (hierna aangeduid als 'wij') is als aanbieder van deze online service verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens van gebruikers van deze online service in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke privacy en persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring en de toepasselijke Europese wetgeving op gegevensbescherming

Wij willen u via dit privacy beleid informeren over welke van uw persoonlijke gegevens wij verzamelen, verwerken en gebruiken. 

Urmale gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Urmale gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen en het proces bij Urmale zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website persoonlijker maken.

Indien u bij Urmale een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Retentietijden van persoonlijke gegevens

Urmale verbind er zich toe om uw persoonlijk gegevens niet langer op te slaan dan nodig is, dit in functie van de afgenomen service binnen Urmale. Retentietijden van persoonlijke gegevens zijn opgesteld in functie van de mogelijke services die binnen Urmale kunnen afgenomen worden en die in overeenstemming zijn met alle wettelijke vereisten.

Urmale zal onder geen enkel modaliteit persoonlijke gegevens eerder verwijderen dan nodig is, tenzij uw het recht van vergetelheid wilt uitoefenen.

Indien u meer informatie wilt bekomen betreffende de retentietijden die gehanteerd worden binnen Urmale of uw recht van vergetelheid wilt uitoefenen, gelieven contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@Urmale.be).

Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

In principe gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen voor de uitvoering van uw gewenste diensten. Mochten we gebruik maken van de diensten van externe serviceproviders in het kader van het uitvoeren van onze service, dan verkrijgen zij alleen maar toegang tot die gegevens, die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel te bereiken, zij mogen onder geen enkel modaliteit deze informatie gebruiken voor andere doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven. Urmale verbind er zich toe om er voor te zorgen dat alle externe serviceproviders de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zij allen tijde voldoen aan de nodige vereiste van gegevensbescherming.

Urmale verbind er zich toe om uw gegevens niet door te geven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, vooral met betrekking tot nieuwsbrief- en reclamedoeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als u zelf daarmee hebt ingestemd of in zoverre wij daartoe gerechtigd of verplicht zijn in overeenstemming met wettelijke vereisten en/of officiële of gerechtelijke bevelen. Dergelijke gevallen kunnen met name het verstrekken van informatie voor doeleinden van wetshandhaving, reactie op noodsituaties of voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten omvatten.

Informatie over uw computer

Telkens wanneer u onze online service gebruikt maakt, verzamelen wij de volgende informatie over uw computer, ongeacht uw registratie: het IP-adres van uw computer, de aanvraag van uw browser en het tijdstip van dit verzoek. Bovendien worden de status en de hoeveelheid overgedragen gegevens opgenomen als onderdeel van dit verzoek. We verzamelen ook product- en versiegegevens over de gebruikte browser en het besturingssysteem van de computer. We volgen de website waar toegang tot de online service is verkregen. Het IP-adres van uw computer wordt alleen opgeslagen voor het tijdstip van gebruik van de online service en vervolgens verwijderd of geanonimiseerd in verkorte vorm. De resterende gegevens worden gedurende een beperkte periode opgeslagen.

We gebruiken deze gegevens voor de werking van de online service, met name om fouten te detecteren en te elimineren, om het gebruik van de online service te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen.

Gebruik van cookies

Zoals het geval is op veel websites, worden cookies gebruikt, zo ook voor onze online service. Onze volledige cookie policy kunt u hier terug vinden.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor promotionele doeleinden, dit stopt zodra u zich uitschrijft op de nieuwsbrief. U ontvangt regelmatig via e-mail informatie over actuele onderwerpen en voor speciale gelegenheden, bijvoorbeeld speciale promoties. De e-mails kunnen gepersonaliseerd en geïndividualiseerd worden op basis van de informatie die wij over u hebben.

Wanneer wij uw schriftelijke toestemming hebben ontvangen, zullen we de zogenaamde double-opt-in procedure gebruiken om u te registreren voor onze nieuwsbrief, d.w.z. dat we u alleen per e-mail een nieuwsbrief verzenden, wanneer u hier uitdrukkelijk aan ons de toestemming heb gegeven. Om de nieuwsbrief te activeren, versturen wij u een e-mail ter kennisgeving en vragen u om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op de link in de e-mail te klikken.

Indien u geen nieuwsbrieven van Urmale meer wenst te ontvangen, kunt u hier op elk moment bezwaar op maken zonder enige kosten dan de transmissiekosten, in overeenstemming met de basistarieven, of maak gebruik de afmeldlink in vermeld staat onderaan in elke nieuwsbrief of stuur een bericht naar onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@Urmale.be).

Contactformulier

Als u het contactformulier in onze online service wenst te gebruiken, worden de volgende persoonlijke gegevens zoals uw naam en e-mailadres gevraagd. Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens die uitsluitend om uw vraag of uw verzoek te kunnen beantwoorden? Nadat wij uw vraag hebben beantwoord, worden de gegevens tijdelijk opgeslagen om eventueel verder vragen te kunnen beantwoorde. Verwijderen van de gegevens gebeurd nadat u tevreden bent van het verkregen antwoord, om wanneer u hier contact op neemt met onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@Urmale.be).

Bijkomende informatie

Rechten van betrokken personen

U hebt het recht om informatie over uw gegevens die we opgeslagen hebben op te vragen. Tevens heeft u recht op verbetering of wissen uw gegevens.  Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@Urmale.be).

Contact

Voor alle bijkomende informatie betreffende persoonsgebonden gegevens kunt u zich steeds wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming binnen Urmale privacy@Urmale.be

Urmale

De Pierpontstraat 2

3540 Herk-de-Stad